Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 7 oktober 2023

 

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

7 oktober 2023

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Ärkeänglarna, Änglalegionerna, Stjärnfamiljerna, Jordelementaler, Älvors äldre och andra vackra varelser, kända som Kollektivet:

Hälsningar, kära ni!

Vi vill säga att de nuvarande energierna är mycket kraftfulla, och på sätt ni kanske inte har förväntat er.

Och detta beror på flytten till den Nya Jordens tidslinje, liksom på de kraftfulla solära frekvenserna som nu kommer från er Sol.

Så processen med att från er energikropp släppa allt som inte är i resonans med denna tidslinje är lika kraftfull nu!

Många känner sig ibland utmattade, lite svaga och ojordade, yra och förvirrade.

Ni kan försöka säga någon fras och besläktade men ändå andra ord kommer fram, som om er hjärna har bytt spår eller inte helt kan följa med i er avsikt.

Vänligen, låt inte detta oroa er alls.

Ni befinner er i processen av att flytta in i telepatisk kommunikation, och processerna av att vidarebefordra och ta emot information energetiskt, istället för med ord och ord-tankar.

Då ni skiftar från att vara tredje-dimensionella till femte-dimensionella varelser, blir ni mer likställda med era medlemmar i Stjärnfamiljerna.

Detta kan kännas konstigt ibland, även om delar av er ande och ert psyke kommer att minnas och lätt anpassa sig, välkomnande tillbaka till ert dagliga liv de förmågor ni för länge sedan utövade.

Själva tiden skiftas också kraftfullt, och går nu i en ökande takt.

Den känns tidvis som mycket irrelevant i termer av hur ni lever era dagar.

Och i dessa stunder kommer ni att börja inse att ni utför uppgifter i ert vakna tillstånd som ni redan förberett i ert sömntillstånd, då ni arbetar energetiskt och reser ut från kroppen till olika delar av er Jord och bortom.

Och dessa stunder är lika verkliga som allt ni upplever medan ni är vakna.

Det arbete ni utför i ert sömntillstånd, då ni utför ert uppdrag på Jorden, är lika verkligt som när ni lyfter något från ett bord och lägger det någon annanstans.

Ni upplever att det ”fysiska” börjar avta i er uppfattning av livet, vilket ger utrymma för den fulla insikten att allt är del av det stora energetiska flödet av Ljus och vibrationell frekvens.

Ni leker nu med fundamentet för själva Livet!

Detta är en stor del av mänsklighetens rörelse framåt nu, och ni står alla i förgrunden för den rörelsen, som Lyser upp vägen för många miljoner andra.

Nu har vår skrivare frågat oss om skjutningar som fortfarande pågår – en Infödd konstnär och aktivist återhämtar sig efter att ha blivit skjuten vid en fredlig demonstration i New Mexico denna vecka.

Och vädermanipulation har skapat intensiva stormar, stora översvämningar i vissa områden, medan bränder och torka drabbar andra områden, bland annat som pågår.

Ni ser i dessa stunder de sista resterna av den gamla ordningen, vilken dagligen faller i ökande nivåer av svaghet och förtvivlan, känt som ilska och uttryckt i en rusning efter att återta vissa sista rester av kontroll.

De kommer inte att lyckas.

Mänskligheten öppnar sig alltmer för det solära Ljus som flödar över planeten nu, vilket talar i tonal vibration och med meddelanden som anpassas till vägen för varje individ som tar emot dessa Ljuspartiklar.

Detta väcker upp er, inte bara i termer av ett växande mänskligt medvetande, utan också på själsnivå.

Så, blir ni mer och mer av Vem ni verkligen är?

Vi skulle säga att ert sanna själv – er högre aspekt – kommer fram efter många århundraden av reducerat medvetande och energetiskt förtryck.

Ja!

Även om ni villigt kom överens om att uppleva dualitet medan ni var i fysisk form, så har detta ändå varit ett experiment som spårat ur helt.

Vi ser skadan som åsamkats andar, själar, medvetande från ett högre perspektiv, liksom er Jord.

Vi arbetar med er och många vackra varelser, inkluderande era själsfamiljer, för att hjälpa till att återintegrera dessa delar av er själ, er Jordbaserade ande och psyke som blivit fragmenterade.

En del av det hålls borta från er av dem med mörka avsikter.

Då Jorden fortsätter att Uppstiga påverkas det eteriska också kraftfullt, och de som försöker gömma sig för Ljuset tvingas att kliva bakåt från inblandning i Jordelivet.

De ökande vibrationerna och Ljusnivåerna blir allt svårare eller omöjliga för dem att existera i.

Ni kommer att se mer närstrid på planeten nu, ja – trots rensningen av gamla krafter och gamla vibrationer – inte för att Ljuset inte gör sitt jobb, utan för att det gör det!

Och reaktionen på det är ilska, chock och rädsla hos dem som en gång använde Jorden som sin lekplats.

Vår skrivare frågade också om ”Nödutsändningen” till mobiltelefoner i USA den 4:e oktober – om detta bar mörka avsikter, och vad effekterna kan bli.

Helt säkert gjordes detta inte av Ljuset!

I detta och andra försök till masskontroll de senaste åren ser ni den gamla maktstrukturen, även om den är besegrad, hålla substrukturer av lägre frekvens på plats, och vidta vissa handlingar, som om de fortfarande kontrollerade Jorden.

En desperat slavägare tar till mer extrema handlingar då de förslavade börjar organisera sig, eftersom de står upp för sig och vägrar stötta det förtryckande system de lidit under!

Så inte bara mänskligheten, utan planetens själva resonans har stigit kraftfullt nu.

Ni ser arbetarstrejker i ett antal länder just nu.

Här ligger makten hos individer som arbetar tillsammans för att få respekt, rättvis ersättning, och arbetsvillkor som skyddar deras bidrag och livsenergier.

Många ifrågasätter på samma sätt makten hos större multinationella företag och deras monopol, och de söker legal handling för att upplösa dessa större företag.

Återigen – rensandet av det gamla har skapat situationer som får det att se sämre ut nu, inte bättre.

Men, om ni någonsin råkat ut för matförgiftning eller något liknande, så vet ni att giftet måste drivas ut och rensas bort innan hälsan kan återställas!

Känn ingen rädsla eller avsky mot denna process.

Och bekymra er inte över en eller annan officiell handling.

Det som återstår av det gamla gänget är starkt brutet nu, med några som försöker gömma sig eller fly planeten, och andra som utövar så mycket kontroll och kaos som de klarar av.

Men också andra som återvänder till Ljuset.

Vi ska säga, se bara till er egen väg, kära ni!

Koncentrera er på er egen goda hälsa, ökande vibration, uppfyllnad och Glädje.

Känn genuin njutning av alla goda ting, om det så är maten på er tallrik, eller att ni sjunger er favoritlåt, eller naturens skönhet.

Koncentrera er på den skönhet ni givits, och på de delar av världen som upplever Fred och Välbefinnande.

Detta är också er verklighet, även om media inte fokuserar på sådant.

Allt är väl, mina kära!

Ni fortsätter framåt i mycket hög fart!

Beakta att ni är här för att inte bara bevittna högre Ljus som flödar in, utan för att njuta av och bli Ljuset, i Kärlek och Tacksamhet.

Den gamla versen, ”Låt inte era hjärtan oroas” kan kraftfullt appliceras här.

Uttala varje dag, ”Allt är väl. Vågskålen har tippat över. Vår suveränitet är återtagen. Jorden är fri!”

Och så är det!

Vi säger igen: Ni bär energierna av NESARA inom er.

Och ni förankrar dem som en ökande verklighet i ert hjärt-utrymme tills den kritiska massan har nåtts, och det tillkännagivandet görs.

Det finns fler flottor från era Stjärnfamiljer som omger planeten nu, än vi någonsin kan räkna!

De stöttar er med all sin Kärlek och aktiva interventioner, dagligen.

Namaste, kära ni!

Vi är alltid med er.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *