Valarna från Sirius B via Galaxygirl, 23 januari, 2024 

 

Valarna från Sirius B via Galaxygirl 

23 januari 2024 

Hälsningar landvandrare på Gaias gröna stränder. Vi är valarna från Sirius B. Vårt budskap ikväll är ett budskap om hopp. Ni har sänkts ned i kontemplationens och fridens djupa vatten. Det är fridfullt i det djupa svarta, i livmodern hos Alltings Moder. Vi önskar att ni skall börja vandra och vakna i meditation. Ljudet från er värld på ytan är skakigt som vattenytan, fylld av stänk och vind. När man dyker djupare ser och känner man avgrunden av allt, avgrunden av det djupa lugnet, av den fasta rymden, där rörelse och tanke uppskattas och där tid inte existerar. 

Vi är valarna på Sirius B. Vi ser dig med sorgsna ögon, vi speglar våra ögon mot din egen spegelbild. Mänskligheten är sorgsen, längtar efter fridens glädjeämnen, söker alltid efter dem och saknar stillheten inom sig. Ni mästare är medvetna om detta. Men de andra, de fladdrar omkring i ytvärldarna, på den ytliga sidan av matrisen där allt är högt och glänsande, skrämmande och skarpt. Hajarna simmar på ytan, i de mellersta vattnen. Vissa hajar simmar djupt, men inte så djupt som valarna i vår värld. Våra hav är mycket, mycket djupare än era, och vi stora valar är så stora, jämfört med era mänskliga kroppar, att ni är som en nagel i ögat för oss. Vi simmar långsamt, djupt, i frid med Allts hjärtslag. Och ändå kan vi simma snabbt om vi så vill, men vi väljer inte. För när man simmar snabbt kan man missa mycket, och vi väljer att njuta av upplevelsen av djupet, lugnet, det djupa mörka vattnet. 

Vi ser kristallernas ljus reflekteras i djupet, för våra vatten är annorlunda, och det finns mer bioluminiscens, mer glödande saker i vår värld och därför är det vackert för oss. Vi tror att det skulle vara vackert för er. Er värld är underbar för oss. Gaias vatten är sorgsna. De har smutsats ned av dem som inte bryr sig om något annat än sin egen girighet. Detta håller på att åtgärdas. Det här håller på att fixas. Detta kommer inte längre att tillåtas fortgå. När det mänskliga medvetandet höjs kommer också kvaliteten på den värld som de bor på och i att höjas. För det måste vara på detta sätt, eftersom allt är en återspegling av den inre världen, av helheten. 

Vi är valarna från Sirius B. Vi har kommit för att sända ett budskap till dem som befinner sig på ytan. Era rop blir hörda. Ni behöver inte, hur säger man, “hundsimma” med oro på ytan, där allt är hackigt och högljutt. Ni kan meditera med oss. Vi uppmuntrar er att finna frid i den djupa stillheten, ungefär som i tomrummet där vissa av er mediterar, och där många av livets ursprung började, börjar och kommer att börja. För allt är en cirkel av skapelse, en stor utandning och inandning av sång, av ljus. Vi kan höra skapelsens hummande melodi och den drar oss djupare in i dansen. Vi känner hur våra hjärtsträngar rycks upp av melodierna i moderns sång, och det lugnar oss. 

Vi valar ser att mänskligheten är i behov av lugnande, men ingen kan göra det åt er. Ni måste lugna er själva och lugna varandra. Hur gör ni detta? Du är en oas av lugn och glädje i en värld av vatten och ljud. Du är en ankarpunkt av frid, av lugn, en stilla båt på vattnet som inte påverkas av de omgivande vågorna. Lugn, orörlig. För du är hela havet i en droppe. Stjärnorna återspeglar detta för dig. De ser ut som dina neuronmönster, stjärnkartorna är mycket neuronala. Detta yttre och inre universum är sammankopplat, andas samma andetag av skapelse, väver samma väv av liv. Du är din egen galax, ditt blod är ditt eget hav, dina tårar är din egen källa av känslor. Det är bra att känna. Det är bra att rena vattnet. 

Mänskligheten kommer att känna och se mycket som behöver läkas. Det är bra. Det finns inget annat sätt. Det är en nödvändig del av reningen, att känna smärtan. Och så är ni och kommer att känna denna smärta när ni kollektivt transmuterar för vattnen, jorden, för varandra, för varelserna i djupet och på marken, på de dolda platserna. För ni är alla en del av den gigantiska livsväven och den planetariska livsväven. Det har varit smärta på den här världen och vi ser mer glädje komma. 

Vi är valarna från Sirius B. Vi önskar att ni inte ska vara så allvarliga. Det är omöjligt att vara tungt belastad när ni känner stödet från vattnen, från planeten, från era bröder och systrar runt omkring er. Ni har stöd. Livets väv är stödjande. De destruktiva krafterna avtar. Världarna splittras, oceanerna rör sig isär, salthalt mot salthalt. Vi ser den stora sprickan av vågor, av de tektoniska plattorna som lyckligt dyker genom gudomlig orkestrering. Och därför finns det ingen anledning att vara rädd. Lika går till lika. Ljus går till ljus. Likhet går till likhet. Kärlek går till kärlek. Hat följer på hat. Så när denna värld får och kommer att få oerhört mycket mer kärlek, kommer det inte längre att finnas utrymme för hat. Det kommer inte att finnas något mer utrymme för obehag. 

(Jag ser massiva, plötsliga bubbelnät som fyller det mörkblå vattnet runt omkring, de matas). Ja, det stämmer. Våra bubbelnät är också kommunikation mellan oss, och det är en signal om den stora festtiden då vi alla samlas och firar havets frikostighet, försörjningen av Moderns frikostighet. Vi firar för att vi vet att vi är omhändertagna. Vi valar vill att ni ska känna firandet, försörjningen, den stora försörjningen som har skett för var och en av er. Ni är väl försörjda. Era pengar kommer att förändras. Ni kommer att bli försörjda. Det finns gott om fiskvarelser att äta för oss alla, och det kommer alltid att finnas mer än tillräckligt för dem på Gaia vars hjärtan är öppna, för de kommer att manifestera det. Vi ser detta som en helt ny värld för mänskligheten, och det är bra. Det är mycket bra. 

Vi är valarna från Sirius B. Vi går i frid. Var i frid landvandrare, för allt är mycket väl. 

Vi är valarna från Sirius B. ~ galaxygirl.

Översättning, Marie-Anne

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *