Kategori: Taryn Crimi

Änglaguider via Taryn Crimi, 18 mars

Änglaguider, 18 mars 2016 Via Taryn Crimi   Hej och välkomna, vi är era Änglaguider. Idag vill vi fokusera er uppmärksamhet på ämnet tillit. Ni förstår, många av er upplever perioder av tvivel, rädsla...

Änglaguider via Taryn Crimi, 28 december

Änglaguider via Taryn Crimi 28 december, 2015 Idag önskar vi kort diskutera hur era tankar och förväntningar spelar en stor roll i de relationer som ni har med varandra. Fastän det här inte kommer...

Änglaguiderna via Taryn Crimi, 10 november

Änglaguiderna, 10 november 2015 Via Taryn Crimi Själens resa genom födelse och död     Idag vill vi fokusera er uppmärksamhet på ett ämne som vi har valt att kalla ”Själens resa genom födelse...

Änglaguider via Taryn Crimi, 8 Juli

Änglaguider Hur ni kan lära er att behärska er respons på de utmaningar som ni upplever 8 juli, 2015 Kanal: Taryn Crimi Vi önskar idag ta den här tiden för att dela med oss...

Änglaguider, 28 April 2015

Änglaguider, 28 April 2015

Änglaguider 28 april 2015 Via Taryn Crimi Idag skulle vi vilja fokusera er uppmärksamhet på sannolika utfall. Vi skulle vilja diskutera er roll som en skapande varelse, och den makt ni har att bestämma...

Änglaguider, 17 mars 2015

Änglaguider, 17 mars 2015

Änglaguider 17 mars 2015 Via Taryn Crimi Idag skulle vi vilja fokusera er uppmärksamhet på ämnet manifestation. Eftersom många av er blir alltmer medvetna om de begränsningar ni hittills har gett er själva, är...

Änglaguider

Änglaguider

Änglaguider 14 oktober 2014 Via: Taryn Crimi Idag skulle vi vilja rikta er uppmärksamhet på ämnet kommunikation. Det finns många vid den här tidpunkten som har svårt med att kommunicera sina sanna värderingar, tankar...

ÄnglaGuider

ÄnglaGuider

ÄnglaGuider 9 september 2014 Kanal: Taryn Crimi Idag har vi blivit ombedda att diskutera vad vi uppfattar vara den mest ”troliga” framtida tidslinjen som ni manifesterar vid den här tidpunkten. Mer specifikt, vi har...

Änglaguiderna

Änglaguiderna

ÄnglaGuiderna 1 september  2014 Kanal: Taryn Crimi   I dag vill vi fokusera er uppmärksamhet på vikten av att släppa taget. Som så många av er har upplevt är ni mitt upp i en...