Kategori: Maria Magdalena

Maria Magdalena via Linda Dillon, 7 juni

  Transkription ~ Magdalena med Himmelska Välsignelser: Älska era kroppar! 7 juni, 2016   Magdalena ~ Älska era kroppar! Älska era kroppar! Älska denna gåva som ni, tillsammans med alla, har fört fram för...

Maria Magdalena via Fran Zepeda, 28 December

    Maria Magdalena: ”Älskade, mina dyrbara, ni frambringar en fullständig Renässans i dessa glans-fyllda dagar, som inga andra i historien, en komplett Renässans av ert tidigare Gudomliga Jag av era Sanna Gudomliga Väsen....